دیوارکوب گلدوزی شده love is all you need

۳۷,۰۰۰ تومان

قاب گلدوزی شده دایره ای شکل و به قطر 15 سانتی متر است.